ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/01/1967

קריטריונים לערבויות המדינה ולהמלצות משרדים" (הצעה לסדר היום); שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים