ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 17/01/1967

דיון בתקציב הכנסת; צווי מס קנייה; תקציב משרד החקלאות /מנהל מקרקעי ישראל; תקציב נשיא המדינה ולשכתו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים