ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/01/1967

אישור סיכומי ועדת משנה; מסקנות ועדת הכספים בשאלת "המצב בענף הביטוח"; מסקנות ועדת הכספים בשאלת המצב בענף הבטוח; תקציב נשיא המדינה ולשכתו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים