ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 04/01/1967

"ביצוע המלצות 'ועדת שרמן' בעניין המשכנתאות הצמודות"; "ביטול ההצמדה למשכנתאות של שיכונים סטנדרטיים" (הצעות לסדר-היום); תשובות שר האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים