ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 03/01/1967

אומדן הכנסות המדינה; הלוואה עומדת - מר איתן ליאור; חוק לעידוד החיסכון, התשט"ז-1956 בנק הפועלים; שנויים בתקציב - העברות מסעיף לסעיף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים