ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/01/1967

הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1967/8

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים