ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/12/1966

הצעת תקציב להכנסה ולהוצאה לשנת הכספים 1867/8

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים