ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 27/12/1966

"צוו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה), התשכ"ז-1965" (חב' להשקעות של בנק דיסקונט); אישור ערבות לחברת "ארקיע"; חוק מלווה (פרסים) (עמלה בעד הפצת אגרות חוב); פטור ישובים ממס הכנסה; שינויים בתקציב לשנת 1966/67; שנויים בתקציב - העברה מסעיף לסעיף; תקנות מס הכנסה - הוצאות עיסקיות; תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) (תיקון), התשכ"ז-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים