ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 20/12/1966

אישור מסקנות וועדת משנה; אישור עסקה לפי סעיף 2(6) לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ן-1966; צו לעידוד החיסכון ב) אישור לצבירת הריבית } אגרות חוב של בנק אפותיקאי כללי בע"מ; צו לעידוד החיסכון ב) אישור לצבירת הריבית} אג"ח של החברה להשקעות של כל"ל בע"מ; צווי תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 25, 26), התשכ"ז-1966; קביעת מוסדות לעניין סעיף 6(1) לחוק מס עזבון; קביעת מוסדות לעניין סעיף 61(ד) לחוק מס שבח מקרקעין; תיקונים בתכנית החיסכון "בר-מצוה" - משרד השיכון; תעריפי דואר - משלוח חבילות בדרך האו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים