ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/12/1966

הדיון בתקציב המדינה; נזקי המדינה עקב ערבויות המדינה לחברת סומרפין"; "פרשת סומרפין" - הצעה לסדר היום; סדרי הדיון בקובץ דוחות מבקר המדינה על האיגודים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים