ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 14/12/1966

חוק המלווה (פרסים), התשכ"ז-1966 - עמלה בעד הפצת אגרות חוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים