ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 11/12/1966

המצב בענף הביטוח; חוק המלוות (פרטים), התשכ"ז - 1966, תקנות בדבר הוצאת סדרה א' של אגרות חוב; ערבויות על פי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח - 1958

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים