ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/11/1966

סדרי עבודה הוועדה; תקנות מס הכנסה (תנאים לנכוי הוצאות לפי סעיף 17 ), התשכ"ז - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים