ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/11/1966

אישור שימוש בסעיף "תקציבים מיוחדים" לשנת 1966/67 (מכתב האוצר מס' 52, משרד האיגוד והתרבות); המצב בענף הביטוח (הצעה לסדר היום שהועברה לוועדת הכספים); חוק המלווה (פרטים), התשכ"ז-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים