ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/11/1966

תקנות מס הכנסה (תנאים לניכוי הוצאות לפי סעיף 17), התשכ"ז - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים