ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/11/1966

היטלים על מגרשים פנויים ובעיות הבניה; המצב בענף הביטוח (הצעה לסדר היום); הצעת חוק גמלאות לשרים (תיקון); פטור מוסדות ממס עזבון לחוק מס עזבון; פיצויי פיטורין לעובדי מדינה המתמנים שופטים; שינויים בתקציב לשנת 67 / 1966; תעריפי טלקס לניקרגואה וסלבדור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים