ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/11/1966

אגרות לפי חוק רשות שירות השידור; המצב בענף הביטוח (הצעה לסדר -היום); הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (משכורת וגמלאות נשיא המדינה); צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) ( תיקון מס' 25), התשכ"ו-1966; צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון), התשכ"ז-1966; צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 21, 20, 18, 16, 15) צו תעריף המכס והפטור (תיקון התוספת) (הוראת שעה מס' 7), התשכ"ו 19668 (תיקון מס' 2), התשכ"ז -1966; שאלות; שימוש בעודפי התקציב לשנת 1966/65; שינוים בתקציב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים