ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/11/1966

אישור צווים ותקנות; סקירת ד"ר קטרון וש. בזק על כנס האגוד הפיסקלי הבינלאומי; שאלות חברי הוועדה; שימוש בעודפי תקציב רגיל משנת 1965/66; שינויים בתקציב הכנסת (הקצבות לסיעות); שינויים בתקציב רשות השידור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים