ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 26/10/1966

תשובות שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים