ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 25/10/1966

היטלים על מגרשים פנויים ובעיות הבניה (הצעה לסדר היום)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים