ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/10/1966

מתן ערבות המדינה לטפחות; סיכום הדיון בשאלת העלאת תעריפי החשמל; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים