ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/08/1966

המצב הכספי של העיריות; צו מס קנייה (פטור) (תיקון), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים