ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/08/1966

החלטת ועדת הכספים של הכנסת בעניין גמלאות לשופטים; הלוואה עומדת לד"ר ע. ארנון, משרד הבריאות; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - תקנות בדבר ההון הנפרע המינימלי של מבטח; חוק רשות השידור (תיקון), התשכ"ו-1966; סיכום עבודת ועדת הכספים במושב הראשון של הכנסת השישית; ענין גמלאות לנשיא ושאריו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים