ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/08/1966

הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 66 / 1965; הדו"ח הכספי של משרד מבקר המדינה לשנת 66 / 1965 המשך; חוזה מיוחד להעסקת עובד במשרד מבקר המדינה; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - תקנות בדבר ההון הנפרע המינימלי של מבטח; שאילתות של חברי הוועדה; תשובת שר החקלאות בעניין ענף גפן היין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים