ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/08/1966

חוק רשות השידור; תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשי"ח-1958 (תיקון מס' 22)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים