ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 01/08/1966

אישור השתתפותו של חבר הכנסת יצחק גולן כמשקיף בוועדת הכספים; ערבויות; תקציב הביטחון-סודי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים