ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/07/1966

אישור תקציב הבטחון לשנת 1966/67; העברות מסעיף לסעיף; סיכום הדיון בהעברת בעלות במקרקעין לפי חוק מקרקעי ישראל; ערבות לחברת "מרום" "אוויתור" שירותי אוויר בע"מ; צירוף משקיף קבוע לישיבות ועדת הכספים; רשימת בוחנים לוועדת הבחינה למשרד מבקר המדינה; תקציבים מיוחדים; תשובת נגיד הבנק על הדיון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים