ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 19/07/1966

סיכומיה והצעותיה של וועדת הכספים לדו"ח מבקר המדינה מס' 16

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים