ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 12/07/1966

אישור עסקאות חליפין בין רשות הפיתוח לבין הקק"ל- בהתאם לסעיף 2 (6) לחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960; הפרשה מתקציבים מיוחדים לשנת 1965/66- לתקציב הבטחון; התכנית להבראת מצבה של חברת כימיקלים ופוספטים; ערבות מטעם המדינה -חברת כימיקלים ופוספטים בע"מ; ערבות מטעם המדינה לחקלאים; קביעת מוסדות ציבור לעניין מתן פטורים מס שבח מקרקעין; רשימת בוחנים למשרות במשרד מבקר המדינה; שירותי הטלפון; תעריפי דואר למשלוח חבילות לחו"ל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים