ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/07/1966

הצעות לסיכום הדיון בשאלה שנתעוררה בקשר לדיון בדו"ח השנתי של מבקר המדינה; מחיקת חובות- חברת כימיקלים ופוסטרים; סקירה מפי נגיד בנק ישראל על מצב המשק הישראלי; פרסומים מדיוני הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים