ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/06/1966

אגרות חסכון, התשכ"ו - 1966; חוק רשות השידור (תיקון מס') (אגרות); ערבות מטעם המדינה - חברת כימיקלים ופוספטים בע"מ; ערבות מטעם המדינה להלוואות למפעלי מלאכה ותעשייה זעירה; ערבות מטעם המדינה למרום שירותי אוויר בע"מ ולאוויתור שירותי אוויר בע"מ; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה ) (מס' ), התשכ"ו - 19663 (מכתב שר האוצר מיום 19.04.66)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים