ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/06/1966

מחיקת חוב של חברת כימיקלים ופוספטים; סיכומי ועדת המשנה לעניין משכורת השרים; ערבות מטעם המדינה לחברה בין לאומית לבזק; שאלת השינויים בתקציב השיכון בסוף שנת 66 / 1965

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים