ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 21/06/1966

דו"ח מבקר המדינה מס' 16-שאלה הקשורה בנושאים הנדונים בוועדת המשנה; סובסידיות לחקלאות; סיכומי ועדות משנה; סקירת שר החקלאות על שליחותו ברצות אמריקה הדרומית; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) לאמיסיות של חברת החשמל בנק דיסקונט להשקעות, בנק אפותיקאי ובנק למשכנתאות לשיכון; שינויים בתעריפי הדואר; שינוים בתקציבי משרד החינוך, משרד התחבורה ומשרד הבריאות; תיקון תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת), התשכ"ה - 1964

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים