ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/06/1966

צו מס הכנסה (פטור ממס לגבי חלק מתוספת היוקר), התשכ"ו-1966; תשובות שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים