ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 23/05/1966

הצעה לשינוי שעורי ההטלים לקרן האיזון לדמי מים לשנת 1966/67; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים