ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 18/05/1966

דיון בדבר שינוי התעריף החל על משלוח חבילות ועיתונים; הצעה לשינוי שיעורי ההיטלים לקרן האיזון לדמי מים לשנת 1966/67

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים