ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 10/05/1966

יחסי ישראל והשוק האירופי המשותף; סכומי ועדת משנה - צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (תיקון מס' 13), צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה) (מס' 2) (תיקון); סקירת חבר הוועדה בדר על ישיבת המועצה הבין פרלמנטרית באוסטרליה; פתיחת כנס הקיץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים