ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 31/03/1966

אישור אמיסיות חוק לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה), התשט"ז-1956 - בנק אדנים למשכנתאות ולהלוואות בע"מ. השני - בנק יעד; העלאת האגרה של ההון הנפרע של הבנקים; תקציב הבטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים