ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 29/03/1966

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 9), התשכ"ו - 1966; תשובות שר האוצר על שאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים