ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 28/03/1966

הסכם בדבר תנאי המקדמה ומועדי פרעונה לפי חוק המקדמה, התשכ"ו-1966; הענקות לעידוד ייצור חקלאי ולהוזלת מחירים של מצרכים ושירותים חיוניים; ערבות להלוואה לממשלת מאלי; ערבות להלוואה לממשלת קניה; ערבות לפי חוק הערבויות לסחר חוץ, התשי"ט-1959 לחברה לעבודות חוץ ונמלים מיסודו של "סולל בונה" בע"מ; ערבות מטעם המדינה לחברת "אל-על" (תיקון); ערבות מטעם המדינה לחברת דיזנגוף מערב-אפריקה בע"מ (תיקון); ערבות מטעם המדינה לחברת דיזנגוף מערב-אפריקה בקשר לעיסקת קקאו עם גאנה (תיקון); ערבות מטעם המדינה לעירית באר-שבע לרכי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים