ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 24/03/1966

אישור הלוואות עומדות; אישור פטור ממס שבח ומס עזבון; אישור צווי ותכניות חסכון; הצבעה על הענקות לעידוד יצור חקלאי; הצבעה על תקציב משרד הביטחון; הצבעות על תקציבי משרד הפיתוח, הבריאות, התחבורה, האוצר, הדואר, המשפטים, הפנים, המשטרה, הבטחון; שינויים בתקציב -הכנסת; תעריפי טלפון במרכזת יוקנעם; תעריפי רדיו - טלפון עם סמואה האמריקנית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים