ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 22/03/1966

הצבעות על תקציבי משרד הדתות, משרד ראש הממשלה, משרד התיירות, משרד השיכון, משרד החינוך; מסקנות וועדת הכספים לדין וחשבון מבקר המדינה על הבנק לפיתוח התעשייה; מסקנות וועדת הכספים על דין וחשבון מבקר המדינה על תה"ל; תקציב משרד החקלאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים