ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 16/03/1966

חוק המיקדמה, התשכ"ו-1966; חוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה), התשכ"ו-1966; צו לעידוד החיסכון (ערבות למלוות והנחות ממס-הכנסה) - חברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ, ומכתב שר האוצר מ-15/02/66); שאלות לשר האוצר ותשובות עליהן; תשובות שר האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים