ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 15/03/1966

הוראות מעבר לתעריפי טלפון; הסתייגויות לתקציב לשנת 67 / 1966; חוק מלווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), התשכ"ו - 1966; צו קביעת שירות טעון מס ושיעורי מס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים