ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 13/03/1966

הודעת נציגות השופטים על ויתור על חלק מההפרשים; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 8), התשכ"ו-1966; חוק מלווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), התשכ"ו -1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים