ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 09/03/1966

חוק מס קנייה (סחורות ושירותים), התשכ"ב-1962; חוק מלווה קליטה וחסכון חובה (הארכה), התשכ"ו-1966; חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 6), התשכ"ו-1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים