ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 08/03/1966

חוק בול ביטחון (תיקון מס' 2), התשכ"ו-1966; שאילתות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים