ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 07/03/1966

חוק בול בטחון (תיקון והארכת תקופת ההיטל) (תיקון מס' 6), התשכ"ו - 1966; חוק בול בטחון (תיקון מס' 2), התשכ"ו - 1966

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים