ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 06/03/1966

דיון בתקציב הכנסת; תקציב נשיא המדינה ולשכתו והסעיפים הצמודים לו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים