ישיבת ועדה של הכנסת ה-6 מתאריך 02/03/1966

הצעות לתקציב לשנת 1966/67; חוק בול בטחון (תיקון מס' 2); צו בדבר קביעת שיעור ההיטל על מחזיק בדלק; שינויים בתעריפי דאר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים